Beatyfikacja33

 

Idea 33dniowych Rekolekcji zawierających myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz siostry Róży Czackiej

BEATYFIKACJA33 to rekolekcje przygotowujące do aktu osobistego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję. Prymas Stefan Wyszyński był najgorliwszym propagatorem takiego oddania. Jego wielkim pragnieniem było wprowadzenie na tą duchową drogę wszystkich wiernych Kościoła w Polsce. Odnowę Kościoła rozumianą w sposób szczególny jako odnowę polskich parafii Prymas Tysiąclecia upatrywał w całkowitym zawierzeniu Maryi. Stąd zrodziło się jego motto: “Wszystko postawiłem na Maryję”.

Zawierzenie Matce Bożej było także ważnym rysem życia i duchowości siostry Róży Czackiej. Wskazuje na to między innymi nazwa założonego przez nią zgromadzenia: “Franciszkanki Służebnice Krzyża”. To Maryja mówi o sobie: “Oto ja służebnica Pańska”. Maryja jest więc pierwszą Służebnicą Krzyża.

Więcej na stronie beatyfikacja33.pl