REKOLEKCJE RODZINA33

Rekolekcje trwają 33 dni, przez które w parafii tworzy się grupa co najmniej kilkudziesięciu osób, które oddając się całkowicie Matce Bożej, wchodzą na drogę świadomej służby i konkretnego zaangażowania. Rozwinięciem i kontynuacją Rekolekcji ODDANIE33 mają być dedykowane formy rekolekcji, skupione na konkretnych obszarach powołań osób świeckich. W tym duchu tworzymy już Rekolekcje „RODZINA33” – przez które formujemy osoby do życia oddaniem poprzez wypełnienie powołania do życia w małżeństwie i rodzinie oraz poprzez służbę w parafii (budzenie świadomości myślenia o parafii, jako o mojej drugiej rodzinie)

Rekolekcje będą czerpać inspirację z dokumentów papieża Franciszka (przede wszystkim „Amoris Laetitia” oraz „Fratelli Tutti”) oraz z duchowości świętej Rodziny z Nazaretu, ze szczególnym uwzględnieniem postaw św. Józefa , który jest „ozdobą życia rodzinnego” oraz „podporą rodzin”.

 

Celami rekolekcji będą:

- pogłębienie świadomości darów łaski oraz odpowiedzialności wypływających z powołania do życia w małżeństwie i rodzinie

- rozumienie rodziny jako pierwszej szkoły modlitwy

- rozumienie roli rodziny w kształtowaniu powołań do życia kapłańskiego oraz zakonnego

- kształtowanie postawy miłości do kapłanów oraz Kościoła, który jest „Rodziną Dzieci Bożych”

- budowanie świadomości odpowiedzialności za parafię, która jest moją „drugą rodziną” (zarówno w wymiarze budowania jedności wewnątrz parafii, jak i w wymiarze podejmowania konkretnych działań ewangelizacyjnych)

- kształtowanie postawy miłości bliźniego, która wyraża się poprzez solidarność, wzajemną troskę oraz postawę braterstwa, która wspiera i buduje szeroko rozumianą „rodzinę ludzką”

Wróć