REKOLEKCJE EUCHARYSTIA33

REKOLEKCJE EUCHARYSTIA33

Osoby oddane chcemy razem z Maryją prowadzić najpierw ku Eucharystii. Głębsze i bardziej świadome przeżywanie Eucharystii oraz regularna adoracja Najświętszego Sakramentu są pierwszym zaangażowaniem ku któremu chcemy zapraszać wszystkich, a w szczególności osoby oddane Panu Jezusowi przez Maryję.

W celu umocnienia oraz rozwoju duchowego osób podejmujących w parafii dzieło Adoracji przygotowujemy propozycję stałej formacji, która ma być możliwa dzięki współpracy ze Zgromadzeniami zakonnymi, rekolekcjonistami oraz wspólnotami i ruchami utożsamiającymi się z dziełem apostolatu Adoracji.

Podobnie, jak rekolekcje ODDANIE33 materiały będą dostępne w formie drukowanej, audio oraz video. W celu ułatwienia korzystania z materiałów przed duszpasterzy oraz osoby inwidualne – powstanie strona internetowa: www.euchatystia33.pl

Na stronie znajdą się wszelkie informacje, dane kontaktowe oraz materiały do pobrania (nie tylko materiały rekolekcyjne, ale również banery i ulotki dla parafii).

 

Schemat Rekolekcji EUCHATYSTIA33 opierać się będzie na celach sformułowanych przez Komisję Duszpasterską KEP:

- cel formacyjny – głębsze poznanie wartości i znaczenia Eucharystii (dni 1-7)

- cel inicjacyjny – odnowa życia eucharystycznego (dni 8-14)

- cel ewangelizacyjny – zachęta do uczestnictwa we Mszy Świętej i adoracji eucharystycznej (dni 15 – 21)

- cel społeczny – miłość bliźniego (dni 22 – 28)

Podsumowanie (dni 29 – 33)

 

Nad poprawnością teologiczną materiałów czuwać będzie o. Wojciech Surówka OP, który został mianowany cenzorem Archidiecezji Poznańskiej.

 

Wróć