33 dni | DZIEŃ 20 | Wchodzimy do Arki całą rodziną

 
20.     Woda zalała cały świat
 
Fragment z Biblii: Rdz 7, 18-20
 
Dziennik pokładowy: 
Świat, który znał Noe nagle znika pod oczyszczającą go wodą. Arka jednak utrzymuje się na powierzchni wód – bo jest zbudowana na wierze i ufności Bogu. Dziś zamień swoją łazienkę, oczywiście za zgodą i wiedzą rodziców, w małe laboratorium. Do wanny lub miski nalej trochę wody i sprawdź, które przedmioty z Twojego otoczenia toną w wodzie, a które utrzymują się na jej powierzchni. Swoje spostrzeżenia i wnioski zapisz w dzienniku pokładowym. A jak Ty możesz „utrzymać” uśmiech dla drugiego człowieka i radość na każdy dzień? Może warto trwać w modlitwie? Sięgnąć po różaniec?
 
Wieczernik modlitwy:
Zaplanuj czas na modlitwę. Albo indywidualną w swoim pokoju, albo wraz z rodzicami, gdy i oni będą spędzać czas na rozmowie z Bogiem. Przygotuj miejsce 
na modlitwę, tak by nic cię nie rozpraszało. Włącz elektryczną świeczkę lub małą, nocną lampkę. Ustaw pośrodku Krzyż, może też jakiś ulubiony obrazek czy figurkę. Uklęknij. Posłuchaj ciszy – to w niej najłatwiej Go spotkasz.
 
Woda zalewa wszystko, ale jest ratunek – Arka. Dziś naszym ratunkiem są sakramenty, Eucharystia. Ratunkiem jest też Maryja, która przynosi nam różaniec. Ona wciąż prosi – „Odmawiajcie różaniec”.
 
Odmów 10-tkę różańca. 4 tajemnica chwalebna: Wniebowzięcie NMP – Maryja zna najpewniejszą drogę do Nieba. Słuchaj Jej próśb i staraj się z całych sił je wypełniać.