Szkolenie dla osób pragnących prowadzić Duszpasterstwo Dzieci w parafiach


Wiemy jak ważne są rodziny i dzieci w parafii. I jak potrzebne jest zadbanie o to, aby te rodziny trwały przy parafii, identyfikowały się z nią i czuły się za nią odpowiedzialne – zarówno w kontekście życia wspólnoty Kościoła, jak i towarzyszenia Kapłanom, modlitwy za nich i dbałość o kolejne pokolenia wiernych oraz nowe powołania kapłańskie.
 

Dlaczego to ważne? Jakie są potencjalne korzyści dla życia parafii?

1. Budowanie nieformalnej grupy w spójnym i bezpiecznym środowisku

2. Tworzenie środowiska (wspólnoty), które może ożywiać życie parafii

3. Wsparcie w przygotowaniu do bardziej świadomego przeżycia Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania

4. Zapewnienie dzieciom możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w kontakcie z rówieśnikami

5. Odbudowa funkcji zabawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

6. Przestrzeń do zaangażowania się młodzieży parafialnej (zarówno starszej jak i młodszej) w charakterze animatorów

7. Wzmacnianie więzi pomiędzy rodzinami w parafii 

8. włączanie rodziców w głębsze i bardziej radosne przeżywanie swojego rodzicielstwa i swojej wiary

Chcielibyśmy wspomóc Was w ich tworzeniu i prowadzeniu dzieląc się z Wami swoją wiedzą, doświadczeniem i gotowymi materiałami formacyjnymi.

ZAPRASZAMY NA: Szkolenie dla osób pragnących tworzyć i prowadzić Duszpasterstwo Dzieci w parafiach

KIEDY: 9-10 marca 2024

GDZIE: Dom Księży Chrystusowców
             ul. Panny Marii 4
             61-108 Poznań 

KOSZT: proponowana dobrowolna ofiara to 330 zł przeznaczona na pokrycie kosztów(nocleg, posiłki, materiały) i rozwój dzieł 
(w przypadku braku możliwości przekazania ofiary prosimy o kontakt)

ZAPISY: tel. 690524572

LICZBA MIEJSC: 20 osób

PROGRAM SZKOLENIA: (godziny orientacyjne)


W sobotę przed rozpoczęciem szkolenia jest możliwość uczestniczenia w Eucharystii o godzinie 8.00 lub 9.00 w Klasztorze Ojców Franciszkanów:
Parafia pw. św. Franciszka Serafickiego w Poznaniu
ul. Garbary 22
61-867 Poznań

SOBOTA, 9 marca 2024

10:00 – 10:30  Powitanie, przedstawienie się
10:30 – 11:30  Warsztaty integracyjne
11:30 – 11:45  Przerwa kawowa
11:45 – 12:45  Uzasadnienie potrzeby tworzenia i reaktywowania oferty duszpasterskiej 
  w parafiach dla dzieci i rodzin z dziećmi (wykład z prezentacją i dyskusja)
12:45 – 13:30  Warsztat ruchowo-taneczny
13.30 – 14:15  Przerwa obiadowa
14:15 – 15:00  Prezentacja zrealizowanych dzieł formacyjno-animacyjnych 
  (prezentacja i dyskusja)
15:00 – 16:15  Warsztaty plastyczno-artystyczne
16:15 – 16:30  Przerwa kawowa
16:30 – 17:00  Polecenia pomocnych publikacji z oferty wydawniczej, 
  serwisów internetowych i filmów (prezentacja i dyskusja)
17:00 – 18:00  Zabawy grupowe
18:00 – 18.30  Kolacja
18:30 – 19:00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

NIEDZIELA, 10 marca 2024

8:00 – 9:00  Eucharystia
9:00 – 9:30  Śniadanie
9:30 – 10:15  Wymogi formalne i niezbędna dokumentacja na potrzeby parafii, w tym    
  standardy antyprzemocowe wobec dzieci (prezentacja i dyskusja)
10:15 – 11:00  Warsztaty sportowe
11:00 – 11:30  Zdobywanie funduszy i pozyskiwanie kadry (prezentacja i dyskusja)
11:30 – 12:00  Przerwa kawowa
12:00 – 12:30  Przezwyciężanie trudności (prezentacja i dyskusja)
12:30 – 13:00  Warsztaty muzyczno-teatralne
13:00 – 13:30  Pytania i możliwość indywidualnych konsultacji
13:30 –  14:00  Obiad

PROWADZĄCY
Marta i Krzysiek Wawrzyniak pedagodzy, nauczyciele (Marta – germanistka i andragog, Krzysiek – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, kształcenie i doskonalenie nauczycieli – aktualnie dyrektor Domowej Szkoły im. Dzieci z Fatimy w Lublinie), animatorzy, do 2022 r. działalność w parafii pw. Jana XXIII w Komornikach i Archidiecezji Poznańskiej, od 2023 r. w Archidiecezji Lubelskiej, zaangażowani w dzieła Fundacji „Tota Tua”. Propagatorzy Rodzinnych Wieczerników Modlitewnych, rekolekcji 33 dniowych dla dzieci (i rodzin z dziećmi) i duszpasterstw dzieci w parafiach. Rodzice 3 chłopców (8, 10 i 12 lat) oraz przez 7 lat rodzina zastępcza dla 2 (dorosłych już) dzieci.

Galeria zdjęć z poprzedniego szkolenia(10-11.06.2023)