33 dni | DZIEŃ 26 | Wchodzimy do Arki całą rodziną

26.     Liczba 7
 
Fragment z Biblii:        Rdz 7, 2-4.10 
                                    Rdz 8, 10-12
 
Dziennik pokładowy: 
Wypisz w dzienniku pokładowym w jakich sytuacjach pojawia się liczba „7” w Piśmie Świętym we wskazanych na dziś fragmentach. Czego jeszcze było 7? 7 gór i 7 rzek w bajkach, 7-milowe buty, 7 dni tygodnia, 7 kontynentów… Ale też 7 próśb w „Ojcze nasz”, 7 sakramentów świętych, 7 słów Jezusa z krzyża, 7 boleści Maryi, 7 boleści i 7 radości Józefa… Dużo tych siódemek… A gdzie w Twojej rodzinie występują siódemki? Może też są dla Was rodzinnie ważne?
 
Wieczernik modlitwy:
Zaplanuj czas na modlitwę. Albo indywidualną w swoim pokoju, albo wraz z rodzicami, gdy i oni będą spędzać czas na rozmowie z Bogiem. Przygotuj miejsce 
na modlitwę, tak by nic cię nie rozpraszało. Włącz elektryczną świeczkę lub małą, nocną lampkę. Ustaw pośrodku Krzyż, może też jakiś ulubiony obrazek czy figurkę. Uklęknij. Posłuchaj ciszy – to w niej najłatwiej Go spotkasz.
 
W Biblii są też inne ważne liczby – jedną z nich jest 3. Pomyśl o Trójcy Świętej – Bogu Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym. Nigdy nie są samotni – zawsze są razem, zjednoczeni. Czerp z Ich miłości i dla siebie.
 
Odmów 10-tkę różańca. 4 tajemnica chwalebna: Wniebowzięcie NMP – Maryja to dla nas też bardzo ważny znak. Ucz się od Niej pokory, tak po dziecięcemu, z ufnością.