33 dni | DZIEŃ 9 | Wchodzimy do Arki całą rodziną

9.     Ile lat miał Noe?
 
Fragment z Biblii: Rdz 9, 28-29
 
Dziennik pokładowy:
Tym razem trochę obliczeń. Wskazane wersety Pisma Świętego mówią nam ile lat żył Noe. Twoim zadaniem będzie sprawdzenie wieku, w którym umarł dziadek Noego – Metuszelach. Tej odpowiedzi poszukaj w piątym rozdziale Księgi Rodzaju. Zastanawiasz się dlaczego to ważne? Metuszelach był najdłużej żyjącą osobą Starego Testamentu. Dziś ile lat żyją ludzie? Odszukaj informacji o współcześnie najdłużej żyjącym człowieku. Jak duża jest między nimi różnica? Na koniec dodaj aktualny wiek członków Twojej rodziny (osób mieszkających w jednym domu). Jeśli masz ochotę policz nie tylko lata, ale także miesiące i dni (np. 75 lat, 11 miesięcy 22 dni). Działania zapisz w dzienniku pokładowym. 
 
Wieczernik modlitwy:
Zaplanuj czas na modlitwę. Albo indywidualną w swoim pokoju, albo wraz z rodzicami, gdy i oni będą spędzać czas na rozmowie z Bogiem. Przygotuj miejsce 
na modlitwę, tak by nic cię nie rozpraszało. Włącz elektryczną świeczkę lub małą, nocną lampkę. Ustaw pośrodku Krzyż, może też jakiś ulubiony obrazek czy figurkę. Uklęknij. Posłuchaj ciszy – to w niej najłatwiej Go spotkasz.
 
Podziękuj za każdy dzień życia swojego i swoich bliskich.
 
Odmów 10-tkę różańca. 3 tajemnica radosna: Narodzenie Pana Jezusa – każdy cieszy się, ze swoich urodzin. Pamiętaj, że najważniejsze dla nas powinny być urodziny Pana Jezusa! To On daje nam życie – nie tylko ziemskie, ale i wieczne.